top of page

R O L S Ø   K I R K E G Å R D

Rolsø-8-scaled.jpg

Rolsø Kirkegård er en helt enestående ødekirkegård med et unikt landskabeligt udtryk og et usædvanligt stort kulturhistorisk og lokalhistorisk indhold. Kirkegården er sikret for fremtiden gennem en bevarings- og plejeplan.    

Bevaringsplan-rolsø-scaled_edited.jpg

Rolsø Kirkegård er enestående både set i kulturhistorisk, landskabeligt og lokalhistorisk lys. Kirkegården er en ødekirkegård og har kun i begrænset omfang været i anvendelse siden kirken blev nedrevet i 1908. Tilbage står våbenhuset, en klokkestabel og et stort antal gravminder, der primært er fra omkring århundredeskiftet. De vidner om kirkens tilknytning til herregården Rolsøgård. Set indefra danner randtræer og diger rammen om et beskyttet rum, der helt håndgribeligt definerer forskellen mellem “ude og inde”, og dermed forskellen på hverdagslivets “almindelige” uderum og det særligt sakrale betydningsrum, der er på kirkegården. 
Bevaringsplanen sikrer, at kirkegården bevares med sit nuværende udtryk og indhold af gamle gravsteder og gravminder. Planen beskriver de nuværende forhold og fastlægger både hele kirkegårdens og de enkelte elementers fremtidige udtryk og pleje på en dynamisk måde, som sikrer, at kirkegårdens grønne elementer kan udvikle sig, og at der kan ske ændringer over tid.

Bygherre:     Agri-Egens-Knebel-Vrinners                                      Menighedsråd
Areal:            3.000 m2
Udarbejdet:  2021
Ydelser:         Bevaringsplan   

bottom of page