top of page

M Ø L L E R   O G   F A U E R S K O V   L A N D S K A B S A R K I T E K T E R

NØRRE LYNGVIG KIRKEGÅRD

Kirkegårde udgør en stor del af tegnestuens interesse- og arbejdsfelt. Vi, Anne Marie Møller og Mette Fauerskov, har bred erfaring i arbejdet med de udfordringer og problemstillinger, der vedrører kirkegårdene. Dels gennem projekter udført på tegnestuen, dels gennem arbejdet som kirkegårdskonsulenter i henholdsvis Ribe og Aarhus Stifter, og dels i vores engagement i Foreningen for Kirkegårdskultur.


Kirkegårdene er bl.a. til for at danne ramme for mennesker i forskellige livssituationer og for at værne om erindringskulturen. Som grønne anlæg er de helt særlige derved, at de ud over deres praktiske funktion som begravelsespladser også rummer kulturhistoriske og havearkitektoniske værdier samtidig med, at de bærer mange betydningslag. De er således historiske anlæg, der skal fungere i nu- og fremtiden.

Vi vejleder og udarbejder forslag vedrørende udvidelser, ændringer, udvikling og tilpasning af kirkegårde, f.eks. om nye gravstedstyper, tilgængelighed, grønne elementer, tilpasning af gravstedsantal til det aktuelle behov, drift og kirkegårdens relation til omgivelserne. Vi lægger vægt på, at ændringer foretages på baggrund af en nuanceret forståelse for den enkelte kirkegårds særegne udtryk og kulturhistoriske kvaliteter, og på at kirkegårdene historisk set er pragmatiske anlæg. Vi mener, at kirkegårdene bedst udfylder deres funktion som rum, der giver mennesker mulighed for ro til fordybelse, og som har en lavere puls end det omgivende samfund, når de er grønne og frodige anlæg. Se eksempler på vores arbejde med kirkegårdsanlæg, udviklingsplaner, bevaringsplaner, tilgængelighed mm. her.
Læs mere om vores holdninger til arbejdet i nogle af vores artikler om kirkegårde her.

Indenfor det traditionelle, landskabsarkitektfaglige område har vi endvidere stor erfaring med skitsering, projektering og udbud af bl.a. parker og alle typer af friarealer. Se eksempler på vores arbejde med parker, pladser og boliger her.

bottom of page