top of page

N A T T E R G A L E L U N D E N   -   V E S T R E   K I R K E G Å R D

Nattergalen-7.jpg

Nattergalelunden på Aarhus Vestre Kirkegård er inspireret af H.C. Andersens eventyr “Nattergalen”. Et område er omlagt til en lysåben lund i en flade af græs og bunddække af skovbund med stor årstidsvariation i blomstringen.

Nattergalelunden er et gravstedsområde på Vestre Kirkegård i Aarhus,  inspireret af H.C. Andersens eventyr Nattergalen. På anlægstidspunktet var der få, tilbageværende traditionelle gravsteder og en del gamle træer. Området er omdannet til en lysåben lund med zig-zag-formede bede, der er anlagt med en  varieret og blomsterrig skovbundsbeplantning i en flade af græs, og fremstår nu som en grøn og frodig have med et væld af sanseoplevelser i form af dufte, farver, former, lyd, lys og skygge.
Skovbundsbeplantningen består af en lavere beplantning af bl.a. vedbend, skovjordbær, engelsød, hosta og vårkærminde, der brydes af grupper af højere planter som fingerbøl, bregner, juleroser og høstanemoner. Som i eventyret vokser der duftende hyldebuske og roser, der blomstrer med hvide skyer i de gamle træer. I græsset og beplantningen er der integreret gravsteder med liggende gravminder i græs samt gravsteder i skovbund.

Bygherre     Aarhus Kommune,                                                     Kirkegårdsafdelingen
Areal            5.000 m2
Anlagt          2006
Ydelser         Skitseforslag, hovedprojekt, udbud,                        tilsyn 

bottom of page