top of page

T I L S T   B Y P A R K

IMG_6041mf-1-scaled.jpg

Tilst Bypark er et naturpræget parklandskab, der er anlagt i 1990. Parken er meget benyttet til gåture, ophold, havedyrkning og sportslige aktiviteter.

IMG_6064mf-scaled.jpg

Tilst Bypark er anlagt i en tidligere lergrav, hvor terrænformen er udnyttet og forstærket. Der er lagt vægt på rumligt varierede oplevelsesforløb med overdrevsarealer, kælkebakke, søer og skovplantninger. Skovplantningerne er etableret af forskellige skovtyper og skovbrynsbeplantninger, der giver en god variation i oplevelsesmulighederne. I den del af parken, der ligger nærmest boligbebyggelsen Langkærparken er der dyrknings- og frugthaver.
De robuste beplantninger danner i dag også ramme om Aarhus Disc Golf Bane.

Bygherre     Aarhus Kommune
Areal            120.000 m2
Anlagt          1990
Ydelser         Skitseforslag, hovedprojekt, udbud,                        byggeledelse og tilsyn 

bottom of page