top of page

S O H N G Å R D S H O L M

Sohngårdsholm-6.jpg

I Sohngårdsholmparken i Ålborg er anlagt staudebede og et langt spejlbassin, der understreger havens form.

Sohngårdsholm-5-scaled.jpg

Sohngårdsholmparken har tegnestuen nyfortolket en gammel staudehave. Et langt spejlbassin understreger det eksisterende, velproportionerede haverum, og giver det et nutidigt udtryk.
4 staudebede på hver 17 x 5 meter understreger anlæggets enkelthed. Bedene er komponeret med rolig, blomstrende bund af gråløvede, blå og hvide stauder, hvori forskellige “raketter” af meget høje stauder skyder op og giver en let og elegant blomstring, der strækker sig over hele sæsonen.

Bygherre     Ålborg Kommune, Park og Natur
Areal            4.000 m2
Anlagt          2002
Ydelser         Skitseforslag, hovedprojekt, udbud,                        byggeledelse, tilsyn

bottom of page