top of page

K I L D E P A R K E N

kildepark-6-scaled.jpg

Helhedsplan for Kildeparken i Aalborg viderefører parkens historiske spor og tilpasser den til parkens nutidige funktioner. 

Helhedsplanen for Kildeparken i Aalborg er en symbolsk rumlig og dynamisk komposition af linier, cirkler og flader, der nyfortolker kildens forløb gennem parken. Parkens eksisterende karakterfulde elementer og steder fastholdes og forbedres. Der tilføres nye beplantningslementer med differentierede udtryk – fra elementer med intensivt udtryk som f.eks. staudebede til elementer med mere ekstensivt udtryk som f.eks. skovholme.
Parken får stor spændvidde i lys- og skyggeforhold, åbne arealer og lukkede steder, intensivt og ekstensivt udnyttede områder, elementer og pauser samt skalaforhold.

Bygherre     Aalborg Kommune, Park og natur
Areal            70.000 m2
Udført          Helhedsplan: 2002
Anlagt          Rhododendron: 2003
                      Legeplads: 2006

bottom of page