top of page

K A R R E   3 4 8

IMG_6021mf-scaled.jpg

Karre 348 er der etableret et centralt, fælles friareal med et forløb af hækafgrænsede, rektangulære rum samt ellipseformede rum, der defineres af fritvoksende buske. Rum, mellemrum og stier giver mulighed for ophold, gåture og leg.

Karre 348 er størstedelen af haverne til de enkelte ejendomme bevaret, og der er etableret et centralt, fælles friareal, der sikrer, at alle beboere har adgang til solbeskinnede områder. Friarealet er disponeret med afgrænsede rum, der dannes af klippede hække og fritvoksende store buske. Rummene muliggør, at mange grupper af mennesker kan opholde sig i området samtidig uden at forstyrre hinanden. Der er indrettet minifodboldbane, grillpladser, petanquebane og siddepladser. Midt gennem arealet løber en zig-zag-formet sti, der binder rum og mellemrum sammen og som lægger op til f.eks. rulleskøjteløb. Forskellige træsorter er med til at sikre en stor årstidsvariation.

Bygherre     Aarhus Kommune
Areal            2.500 m2
Anlagt          2007
Ydelser         Skitseforslag, beboersamarbejde,                            hovedprojekt, udbud, byggeledelse                        og tilsyn 

bottom of page