top of page

K A R R E   3 3 1

Karre-331-3-scaled.jpg

Karré 331 på Trøjborg i Aarhus er der gennemført gårdforbedring i et enkelt formsprog, der både løser et terrænspring over diagonalen og skaber diffust afgrænsede rum, der muliggør at mange forskellige aktiviteter kan foregå samtidig. 

plan-stram-scaled.jpg

I gårdforbedringen af Karré 331 på Trøjborg er der etableret et åbent, grønt og minimalistisk friareal, der muliggør, at de ca 150 beboere kan anvende haven fleksibelt, og at mange forskellige aktiviteter kan foregå samtidig.
Havens diagonale terrænspring er udnyttet til at etablere siddemure, der sammen med lameller af hække og skærme med klatreplanter danner rum om fælles terrasser og flade arealer til fri anvendelse som ophold, leg og boldspil. Langs facaderne er der halvprivate opholdsarealer til hver enkelt ejendom.
Anlægget er i dag frodig og grønt og giver i kraft af plantevalget varierede oplevelsesmuligheder. Samtidig danner støttemure, hække og beplantning et grafisk mønster, der kan opleves fra lejlighederne.

Bygherre     Aarhus Kommunes                                                     byfornyelsesafdeling 
Areal            2.500 m2
Anlagt          2010
Ydelser         Skitseforslag, beboersamarbejde,                            hovedprojekt, udbud, byggeledelse,                        tilsyn

bottom of page