top of page

M U S L I M S K   A F D E L I N G   -   V E S T R E   K I R K E G Å R D   -   A A R H U S

IMG_6100mf-scaled.jpg

Muslimsk Afdeling på Vestre Kirkegård i Aarhus er etableret som “nabo” til en eksisterende, muslimsk afdeling. Den landskabsarkitektoniske idé er inspireret af de islamiske haver.

Muslims-planche.jpg
IMG_6098mf-scaled.jpg

Muslimsk afdeling på Vestre Kirkegård i Aarhus er inspireret af de islamiske haver med det typiske korsmotiv. Afdelingen er etableret på et areal, hvor der ikke tidligere har været begravet, og er disponeret til voksen- og børnegravsteder. Centralt er der en ceremoniplads, der rumligt defineres af hække og træer, og som anvendes i forbindelse med begravelser. Alle gravpladser er orienteret i samme øst-vestvendte retning som på resten af kirkegården, og hver gravplads omgives af thujahække, der sikrer sammenhæng i hele området og mulighed for individuel udsmykning på gravstederne. Da der er behov for så mange pladser som muligt, er udnyttelsesgraden høj, men der er pauser i rækkerne, så  besøgende kan færdes på kryds og tværs i parkområdet.

Bygherre     Aarhus Kommune, kirkegårdsafd.
Areal            3.500 m2
Anlagt          2005
Ydelser        Skitseforslag, hovedprojekt, udbud,                       byggeledelse og tilsyn

bottom of page