top of page

T Ø N D E R I N G   K I R K E G Å R D

Tøndering-6-a-scaled.jpg

Udviklingsplanen for Tøndering Kirkegård tager sigte mod at den, også når der er meget få gravsteder tilbage, kommer til at fremtræde som en værdig ramme for kirken og de besøgende, og at den får et naturpræget udtryk. Fotos: Mogens Dueholm, 2020.

Et af Tøndering Kirkegårds væsentlige karaktertræk er den frie og forblæste beliggenhed med indkig til kirken fra store afstande og tilsvarende lange udsyn til landskabet. Der er kun ganske lille aktivitet på kirkegården.
Udviklingsplanens hovedidé er, at kirkegården som helhed skal være grøn og med et naturpræget, “råt” og sanseligt udtryk, der harmonerer med det omgivende landskab, samtidig med, at det vidtstrakte udsyn fastholdes. En anden hovedidé er at koncentrere et lille, aktivt gravstedsområde syd for kirken. Der tilføres nye, grønne elementer, og plejeniveauet differentieres med henblik på at kirkegården kommer til at fremstå med et sammen-hængende, frodigt og værdig udtryk, der er tilpasset stedet og er attraktivt for de besøgende, også hvis der på sigt kun er ganske få gravsteder. 
Kirkegården er udvalgt til bogen “Ny Agenda 3”, der gør status over de bedste landskabsarkitekt-projekter, der er udført i perioden 2014-2020.
Fotos fra 2020, hvor mest muligt af planen er gennemført. Fotos: Mogens Dueholm.

Klient             Tøndering Menighedsråd
Areal               4.700 m2
Udarbejdet     2017
Ydelser            Udviklingsplan 

bottom of page