top of page

T O D B J E R G   K I R K E G Å R D

DSC0002-copy-scaled.jpg

Udviklingsplanen for Todbjerg Kirkegård tager udgangspunkt i et helt enkelt koncept, hvor kirkegården opdeles i tre zoner: Et område med havepræg, et område med parkpræg og et område med naturpræg. 

IMG_9660samlet-scaled.jpg
Strategiplan-todbjerg-4-scaled.jpg
IMG_9619samlet-scaled.jpg

Udgangspunktet for udviklingsplanen for Todbjerg Kirkegård er en klar hovedidé, hvor kirkegården udvikles til at få tre forskellige udtryk: I området nærmest kirken fastholdes havepræget med traditionelle gravsteder, og her bevares bl.a. nogle historiske, store gravsteder helt op mod kirkens sydmur. Området med parkpræg fremtræder på en bund af græs med træer, og her findes forskellige, nyere gravstedstyper for både kister og urner. Den sydligste del af kirkegården får et naturpræget udtryk, der korresponderer med det omkringliggende landskab. I dette område kan der på sigt etableres gravsteder.

Bygherre         Todbjerg Menighedsråd
Areal                5.400 m2
Udarbejdet     2016
Ydelser            Udviklingsplan

bottom of page