top of page

S K I B E T   K I R K E G Å R D

IMG_5848 mf2.jpg

Skibet Kirkegård har fået forbedret tilgængeligheden til kirken med en ny belægning på hovedstien. Alle materialer er genbrug.

Skibet Kirkegård er der har gennemført en omlægning af en ældre og brostensbelægning, der var skredet og ikke gangvenlig. Der er tilføjet og genbrugt et større antal 70-80 år gamle gravsten som markante, tværgående bordursten. Bordurstenene er placeret i faldende længder, så de danner en jævn og gangvenlig sti, hvori bordurstenene forskyder sig. Mellem bordursten og belægningskanter er der udfyldt med de gamle, smukke brosten. Gravstenene, der ligesom brostenene er af blandede nordiske granitter, er sat med den oprindelige håndstokhuggede bagside opad, så det danner et stabilt og skridsikkert underlag for kirkegængerne.

Klient               Skibet Menighedsråd
Areal                xx m2
Udarbejdet     2023
Ydelser            Hovedprojekt, udbud og tilsyn

bottom of page