top of page

N O R D B Y   K I R K E G Å R D   -   S A M S Ø

Nordby-5-scaled.jpg

Nordby Kirkegård har en særdeles bevaringsværdig gravstedsstruktur, hvor hvert gravsted har sin egen hæk langs alle fire sider. Bevaringsplanen sikrer, at strukturen bevares for eftertiden.

Nordby-8.jpg

Nordby Kirkegårds gravstedsstruktur er bevaringsværdig, fordi gravste-derne er omgivet af deres egen hæk langs alle fire sider og fordi gravsteds-parterret har et levende og dynamisk udtryk, der vidner om mange års brug. Gravstedsstrukturen, hvis oprindelse kan spores tilbage til 1912 er kultur-historisk værdifuld og besidder samtidig betydelige landskabs-arkitektoniske kvaliteter. Anlægget er i udpræget grad horisontalt med en helt grøn og plantedækket flade, og den horisontale kvalitet understreges af det vidtstrakte udsyn til det omgivende landskab og hav, der kun brydes af den afgrænsende mur og randtræerne, der definerer kirkegårdens rum. 
I bevaringsplanen indgår bl.a., at gravstedsstrukturen fastholdes samtidig med at der opnås gode forhold for gravning af grave, at kirkegårdens bestand af randtræer genskabes, og at det grønne udtryk nærmest kirkebygningen forstærkes.

Klient           Samsø Sogns Menighedsråd
Areal            5.700 m2
Udarbejdet  2019
Ydelser         Bevaringsplan 

bottom of page