top of page

L I S B J E R G   K I R K E G Å R D

Lisbjerg 3mf_edited.jpg

Udviklingsplanen for Lisbjerg Kirkegård fastlægger kirkegårdens langsigtede udvikling med henblik på tilpasse sig det fremtidige befolkningstal, der forventes at stige fra de nuværende 1.000 indbyggere til op mod 15.000 indbyggere.

Lisbjerg udv og ny afd mf.jpg

Lisbjerg Kirkegård omfatter en gammel del nærmest kirken og en nyere udvidelse mod nord, og der er rigtig mange ledige gravsteder. På lang sigt forventes det, at gravpladsbehovet vil stige betydeligt, da befolkningstallet på grund af stor byudvikling forventes at stige fra de nuværende 1.000 indbyggere til op mod 15.000 indbyggere. På kort sigt forventes det, at gravpladsbehovet vil falde.
For at opnå størst mulig fremtidig fleksibilitet er gravstedsstrategien, at flest mulige gravsteder skal samles på den ældste del af kirkegården. Derved frigøres den nyere kirkegårdsudvidelse langsomt for gravsteder, således at der her kan indrettes en ny gravstedsstruktur, når behovet opstår. På meget lang sigt forventes det, at også et areal, der er reserveret nord for kirkegården, vil komme i brug.
Planen omfatter også omlægning af et forsænket areal syd for kirken til gravsteder i blomstrende staudebede. 

Bygherre        Lisbjerg Menighedsråd
Areal               6.000 m2
Udarbejdet     2017
Ydelser           Udviklingsplan, projektforslag og                            handlingsplan

bottom of page