top of page

K L O V B O R G   K I R K E G Å R D

klovborg-1-scaled_edited.jpg

I udviklingsplanen for Klovborg Kirkegård imødekommes Menighedsrådets og brugernes ønsker om at tilpasse kirkegården til behov og efterspørgsel. Samtidig styrkes kirkegårdens grønne udtryk og der løses en række konkrete udfordringer.

Klovborg-3.jpg

I udviklingsplanen for Klovborg Kirkegård indgår bl.a. at kirkegårdens beplantning og læforhold styrkes og at kirkegården tilpasses de lokale behov og ønsker. Udviklingsplanen er blevet til i et tæt samarbejde med Menighedsrådet og den har været drøftet på et borgermøde, hvor der var bred tilslutning til planen. 
Her skal særlig fremhæves den del af planen, der omfatter kirkegårdens østlige del. Her omlægges et traditionelt gravstedsområde, hvor der er mange ledige gravsteder, til en stiliseret skov af hovedsageligt syrener, der skal udvikles til at være flerstammede. Skovbundsbeplantningen etableres af bl.a. af vårkærminde med lyseblå blomster og stedsegrøn vedbend, hvor ønsket om gravsteder med naturprægede gravminder kan imødekommes. En stor del af “skoven” kan etableres nu, og vil give kirkegården et betydeligt løft i både oplevelser og biodiversitet.

Bygherre     Klovborg Menighedsråd
Areal            10.100 m2
Udarbejdet  2020
Ydelser         Udviklingsplan

bottom of page