top of page

J E L L I N G   K I R K E G Å R D

Jelling-6-scaled.jpg
Jelling-12.jpg
Jelling-4-scaled.jpg

Helhedsplanen for Jelling Kirkegård omfatter både Syd- og Nordkirkegården. Hovedsigtet for Sydkirkegården er at bevare den historiske bavaringsværdi. Nordkirkegården er udvidet. Omkring udvidelsen er der etableret et nyt, énsidigt stendige med udvendig græsskråning, der fremstår med den samme græs/urtevegetation som i det omgivende monument-område. Herved indpasser afgrænsningen sig i omgivelserne set udefra, mens diget set indefra danner en tydelig kant om kirkegårdens særlige rum.

Nordkirkegården bliver en grøn parkkirkegård med gravsteder i fælles anlæg. Gravstederne placeres i lange bede, der ligger i en fri og rytmisk komposition, der dels er en nyfortolkning af den nuværende, retlinede gravstedsstruktur og dels understøtter sammenhængen mellem kirkegården, landskabet og de arkæologiske spor.

Bygherre     Jelling Sogns Menighedsråd
Areal            12.000 m2
Anlagt          2014 –
Ydelser        Helhedsplan. Hovedprojekt for                                  udvidelse, dige og omlægninger på                        Nordkirkegården 

bottom of page