top of page

J E L L I N G    K I R K E G Å R D   -   D I G E

Jelling-2.jpg

I forbindelse med udvidelse af Nordkirkegården på Jelling Kirkegård er der etableret et nyt, énsidigt dige, der afgrænser mod det omgivende monumentområde.

Jelling-4-scaled.jpg

Udvidelsen af Nordkirkegården på Jelling Kirkegård er resultat af en helhedsplan for kirkegården, der dels omfatter dels en bevaringsplan for Sydkirkegården og en dels udvidelse og omlægning af Nordkirkegården.
Omkring udvidelsen af Nordkirkegården er der etableret et nyt, énsidigt stendige med udvendig græsskråning, der skal fremstå med den samme græs/urtevegetation som i det omgivende monumentområde. Herved indpasser afgrænsningen sig i omgivelserne set udefra, mens diget set indefra danner en tydelig kant om kirkegårdens særlige rum.

Bygherre              Jelling Sogns Menighedsråd
Areal                     4.800 m2
Anlagt                   2013 
Underrådgiver    Arkitekt Hans Lund
Ydelser                 Hovedprojekt, tilsyn

bottom of page