top of page

H O R N S T R U P   S O G N E G Å R D

IMG_6574mf-scaled.jpg

Ved Hornstrup kirke og sognegård er der etableret ny parkeringsplads og bedre indsigt til kirken. Endvidere er der anlagt have til den nyopførte præstebolig.

Ved Hornstrup Kirke og Sognegård var der i forbindelse med, at der blev opført en ny præstebolig øst for kirken, behov for en præstegårdshave. Endvidere var der et stort behov for en parkeringsplads til kirke og sognegård.
Ved en bearbejdning af de kirkelige omgivelser øst for kirkegården er der opnået en øget indsigt til kirken, en mindre og plejevenlig præstegårdshave med private nærarealer, en parkeringsplads samt en ny adgang til den højere beliggende kirkegård. De kirkelige omgivelser er tilpasset behovene og har fået et mere imødekommende og grønt udtryk.

Bygherre     Hornstrup Menighedsråd
Areal            3.500 m2
Anlagt          2010
Ydelser         Projektforslag, tilsyn

bottom of page