top of page

F I L S K O V   K I R K E G Å R D

20190905_122058-MF.jpg

For Filskov Kirkegård har vi udarbejdet en strategiplan for kirkegårdens arealanvendelse samt detailplan for omlægning af kirkegårdens sydlige del til parkkirkegård. Første etape af planen er udført, men der mangler endnu at blive plantet træer. 

                                                  FØR                                                                                       EFTER

detailplan-lille-scaled.jpg

Strategiplanen for Filskov Kirkegård fastlægger den fremtidige areal-anvendelse til forskellige gravstedstyper og reducerer det aktive gravsteds-areal, så det kommer til at passe med behovet. Nord for kirken fastholdes den centrale del af et traditionelt gravstedsområde. Syd for kirken omlægges der til parkgravsteder, og et udvidelsesareal udgår som begravelsesområde.
Der er udarbejdet projektforslag for parkkirkegården syd for kirken. Området indeholder forskellige, nye gravstedstyper i græs og karakteriseres af mindre, flerstammede træer og en struktur af hække, der omgiver og sammenbinder gravrum og gravstedsrækker. De nye gravsteder er placeret under nøje hensyntagen til de eksisterende gravsteder, hvorved området har et sammenhængende udtryk i den lange periode, hvor der fortsat vil være traditionelle gravsteder. 

Bygherre     Filskov Menighedsråd
Areal            13.000 m2
Anlagt          2019
Ydelser        Strategiplan og projektforslag

bottom of page