top of page

E G E R I S   K I R K E P L A D S

Egeris-6-scaled-oir7cqkavzesdai8ad69iun3edyus7mdal9y5mmt7c.jpg

Egeris Kirkeplads harmonerer efter en omlægning med kirkebygningen i kvalitet og materialevalg. Pladsen er belagt med tegl og granit i et mønster, der definerer funktionen, og der er skabt mulighed for at man kan opholde sig beskyttet foran kirkedøren. 

Egeris Kirkeplads er omlagt, så den i dag fremtræder i harmoni med kirkebygningen. Nye stammehække af lind definerer pladsen og skaber rumlig klarhed. Der er opnået en samlet og veldefineret plads med en høj grad af identitet og materialekvalitet. Der er lagt vægt på, at pladsen fremstår smuk samtidig med at belægningens mønster definerer pladsens anvendelse til parkering. En ny, lav mur foran kirkens indgang skærmer for opholdsområdet, der anvendes i forbindelse med kirkelige handlinger. 

Bygherre     Egeris Menighedsråd
Areal            1.600 m2
Anlagt          1999
Ydelser         Helhedsplan, hovedprojekt, udbud,                        byggeledelse, tilsyn 

bottom of page