top of page

D U R U P   K I R K E G Å R D

Durup-6-scaled.jpg

Udviklingsplanen for Durup Kirkegård fastholder og udvikler stedets historiske bevaringsværdier og grønne elementer samtidig med, at antallet af gravsteder og udbuddet af gravstedstyper tilpasses behov og stedlige ønsker.

                                                  FØR                                                                                       EFTER

Durup-udvikling-2-scaled.jpg

På Durup Kirkegård er der overordnet set ikke sket ændringer i ca 90 år, hvilket ses ved at sammenholde kirkegårdskortene fra 1926 og 2015.  Sammenholdt med, at ca 20% af gravstederne var ledige betød det, at kirkegården havde et usammenhængende udtryk.
Planen tilpasser kirkegården til nutidens behov i forhold til gravstedsantal, gravstedstyper, tilgængelighed, stibredder mv. samtidig med, at de historiske og landskabsarkitektoniske bevaringsværdier fastholdes og styrkes. I 2016-18 er mange af planens elementer gennemført. 
Projektet er optaget i bogen “Kirkegårde i udvikling”, der er udarbejdet af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet. Her fremhæves projektet dels for et smidigt samarbejde, der har resulteret i en plan, som Menighedsrådet er stolte over, og dels for en kort proces fra planlægning til udførelse. 

Bygherre     Durup Sogns Menighedsråd
Areal            6.500 m2
Udført          2016
Ydelser        Udviklingsplan og projekt for                                   belægning 

bottom of page