top of page

D U R U P   K I R K E G Å R D   -   T I L G Æ N G E L I G H E D

DURUP TILGÆNGELIGHED

Til Durup Kirke er der skabt god tilgængelighed ved at hæve terrænet foran kirkedøren, så adgangen nu er niveaufri. Den nye granitbelægning harmonerer i kvalitet og udtryk med kirkens smukke murværk af kvadersten.

Durup-9-scaled.jpg
Durup-10-scaled.jpg

Som en del af en udviklingsplan for Durup Kirkegård, er der etableret en ny hovedsti frem til kirken. Terrænet foran kirkedøren er hævet, så der nu er niveaufri adgang. Hovedstien har et jævnt forløb, og stibelægningen er udført i nordisk granit for at harmonere med kirkebygningens smukke murværk af kvadersten. Stiens bredde er tilpasset et behov for kørsel med biler, og for at få stien til at syne visuelt smallere, er belægningen langs stiens kanter udført med græsfuger. Omkring kirken er der etableret en ny stenpikning og græs, så hele adgangssituationen nu er venlig, frodig og imødekommende. 

Bygherre     Durup Sogns Menighedsråd
Anlagt          2017
Ydelser        Udviklingsplan. Projekt for                                         belægning 

bottom of page