top of page

B R E D S T E N   K I R K E G Å R D

Bredsten-3-scaled.jpg

På Bredsten Kirkegård har vi gennemført et tilgængelighedsprojekt, der giver niveaufri adgang til kirkens to indgange. Hovedstier, geometri, terrænniveauer, afvanding og overflader er er tænkt sammen og tilpasset de snævre bindinger på en nænsom måde.

                                                  FØR                                                                                       EFTER

 Bredsten Kirkegård er tilgængeligheden til kirken forbedret gennem en nænsom og nøje tilpasset terrænregulering, der ikke berører de aktive gravsteder. Ved kirkens hovedindgang er der opnået niveaufri adgang til kirken ved at regulere terrænet i et større område, og der indgår en smukt udformet forplads i chaussésten i påfuglemønster. Foran døren til kapellet danner en ny belægning en hvælvet form. Kirkegårdens hovedsti fra syd smyger sig naturligt i bakkeformationen. Den er anlagt efter tilgængelighedskravene med en repos, der er indarbejdet, så man ikke lægger mærke til den, fordi den indgår i det nødvendige afvandingsfald. Hovedstierne er anlagt i slotsgrus, der har en fast og gangvenlig overflade.

Bygherre     Bredsten Menighedsråd
Anlagt          2016 
Ydelser         Skitseforslag, hovedprojekt, udbud,                        tilsyn

bottom of page