top of page

B E V A R I N G S V Æ R D I G E   G R A V S T E D S S T R U K T U R E R

Forside løgumkl 02 bog u lag.jpg

Bog om bevaringsværdige gravstedsstrukturer, der vidner om tidligere tiders kulturhistorie og praksis. 

                                         Randerup Kirkegård                                                                                      Vilstrup Kirkegård

Susanne G 2011 .JPG

                                                                                                         Lyø Kirkegård                                                                                     

I bogen "Bevaringsværdige gravstedsstrukturer - kirkegårdens ubeskyttede kulturarv" rettes blikket mod den i faretruende grad oversete, grønne kulturarv, som gravstedernes organisering på kirkegårdene udgør. Mette Fauerskov identificerer en håndfuld karakteristiske gravstedsmønstre fra gammel tid, der i dag typisk kun er delvist bevaret de steder, de stadig findes. På blot 17 kirkegårde i Danmark står helt intakte gravstedsstrukturer fra tiden, før de store kirkegårdsomlægninger tog fart i starten af det 20. år- hundrede.

Bogen har forord af Ulla Kjær, seniorforsker, dr.phil., Nationalmuseet, Formand for Kirkeministeriets udvalg om kirkegårde.

Forlag             Foreningen for Kirkegårdskultur

Udgivet           2022
Isbn                 978-87-984112-1-5

bottom of page