top of page

A S K O V    K I R K E G Å R D

Askov-2-scaled.jpg

Askov Kirkegård er udvidet med tre nye gravrum, der imødekommer behovet for flere gravpladser og nye gravstedstyper. Udvidelsen sikrer sammenhæng med det eksisterende anlæg, og accentueres af Erik Heides skulptur “sommerfuglen”.

Askov-10-scaled.jpg

Askov Kirkegård er udvidet med tre nye gravrum, der imødekommer behovet for flere gravpladser og nye gravstedstyper, inviterer til en mere fri og afslappet brug end på den traditionelle kirkegård, og som gennem valget af materialer rammer den særlige stemning, der karakteriserer det kulturhistoriske miljø omkring kirken og højskolen.
Sammenhængen i hele anlægget understøttes dels af nye låger og en chaussé- og bordurstensbelagt belægning hen over Askov Kirkevej, der løber mellem de to afsnit, og dels af, at det gennem beplantningsvalget er sikret, at der selv fra den fjerneste del af det langstrakte anlæg er visuel forbindelse til kirketårnet.
De nye gravrum afgrænses af takshække, der “danser” på tværs af hovedstien og skaber tre nye, assymetriske rum i menneskelig skala. Hvert af de nye rum karakteriseres af blomstrende løvtræer: Amelancierhaven, syrenhaven og magnoliehaven. Længst mod øst danner en spiralformet hæk et mindre rum for gravsteder med liggende gravminder i græs. Gravrummet accentueres af skulpturen ”Sommerfuglen”, der symboliserer det kristne opstandelseshåb. Skulpturen er udformet af billedhugger Erik Heide. Områder, der endnu ikke er taget i brug, fremtræder som blomstereng og bidrager dermed til diversiteten.

Bygherre     Askov Menighedsråd
Areal            4.500 m2
Anlagt          2013 
Ydelser         Skitseforslag, hovedprojekt, udbud,                        byggeledelse og fagtilsyn

bottom of page