top of page

A G E R B Æ K   K I R K E G Å R D

DSC06763mf-copy-scaled.jpg

I udviklingsplanen for Agerbæk Kirkegård koncentreres de traditionelle gravsteder omkring kirken mens resten af kirkegården får et parkpræget udtryk med forskellige, nyere gravstedstyper for både urner og kister.

Agerbæk-plan-scaled.jpg

I udviklingsplanen for Agerbæk Kirkegård, der er etableret i 1929 og udvidet i 1960erne, tilpasses antallet af traditionelle gravsteder til behovet, og de centreres nærmest kirken. Resten af kirkegården fortsættes omlagt til et mere parkpræget udtryk, hvor der indpasses nye gravstedstyper, der får hver sit udtryk. Herved får brugerne flere muligheder for valg af gravsteds-type. Endvidere justeres de eksisterende gravstedsområder med henblik på at øge de enkelte områders karakter.
I planen indgår også forslag til et mere klart og harmonisk udtryk fra hovedlågen og frem til kirkens indgang.

Bygherre        Agerbæk Menighedsråd
Areal               10.400 m2
Udarbejdet    2015
Ydelser           Udviklingsplan

bottom of page