top of page

A A R H U S   N O R D R E   A F D .   L

IMG_5985mf-copy-scaled.jpg

I afdeling L på Aarhus Nordre Kirkegård er der ud fra en langsigtet plan tilføjet nye og karaktergivende grønne elementer med henblik på at kunne tilbyde prisbillige gravsteder i en landskabsarkitektonisk sammenhæng, og som giver mulighed for at besøgende kan kan finde ro – både visuelt og mentalt. I de tilgrænsende områder er der spredtliggende, traditionelle gravsteder, og motivet med hækafgrænsede felter af forskellig størrelse er videreført, idet nye takshække, af forskellig størrelse her danner ramme om gravsteder med liggende gravminder. Herved er der opnået identitet og tilhørsforhold til det enkelte gravsted. 
Planen er gennemført løbende i takt med at arealer er blevet ledige.

Bygherre     Aarhus Kommune,                                                     Kirkegårdsafdelingen
Areal            1.500 m2 
Anlagt          2002 – i dag
Ydelser         Projektforslag

bottom of page